Over ons

Wie zijn wij

Kennismaking met Hypotheken Nederland

Dank voor uw interesse in de dienstverlening van Hypotheken Nederland. Wij zijn een landelijk opererend financieel advieskantoor met een specialisatie in hypotheken. Ons kantoor is gevestigd in de hoofdstad van Noord-Holland, Haarlem. Hypotheken Nederland staat voor kwaliteit door uitstekende vakkennis in combinatie met persoonlijke aandacht. Ons handelen is altijd gebaseerd op transparantie en volledig in uw belang.

Naast het adviseren in standaard hypotheekaanvragen, zijn wij gespecialiseerd in hypotheekaanvragen van ondernemers, zowel IB-ondernemers als de DGA. Hiernaast zijn wij ook een van de weinige advieskantoren die zich gespecialiseerd heeft in hypotheken voor beleggingspanden door particulieren en ondernemers. Wij hebben toegang tot alle geldverstrekkers in Nederland.

Persoonlijke aandacht

Omdat een hypotheekproduct als complex wordt gekwalificeerd door de wetgever en het in de meeste gevallen een verplichting met zich meebrengt voor 30 jaren, vinden wij het belangrijk dat onze adviezen en gevolgen van uw keuzes goed inzichtelijk worden gemaakt. Dit doen wij door u standaard drie afspraken aan te bieden waarbij alles stap voor stap inzichtelijk wordt gemaakt. De kans is zeer groot dat u na het eerste of tweede gesprek nog vragen heeft. Deze vragen worden dan altijd in een persoonlijk gesprek beantwoord. Uiteraard neemt dit niet weg dat u altijd telefonisch of per mail vragen kunt stellen. Onze dienstverlening is gebaseerd op kwaliteit. Wij zijn van mening dat de beste kwaliteit nooit kan worden geboden zonder persoonlijke aandacht. Des te meer omdat de systeembanken het aantal kantoren in grote mate heeft verminderd. Antwoorden m.b.t. tot financiële vraagstukken worden helaas te vaak gestandaardiseerd of in sommige gevallen gegrondvest op de belangen van de productaanbieder. Hierbij kan persoonlijke aandacht een groot verschil maken. Zonder persoonlijke kennismaking en het stellen van de juiste vragen, is het voor een specialist niet mogelijk om een advies te produceren van de beste kwaliteit.

Team

team member
Wim de Haart
Financieel specialist 06 41 12 63 70
team member
David Piternella
Hypotheekspecialist 06 14 37 62 46
team member
Hamza Azaaj
Commercieel directeur & Financieel specialist 06 30 74 48 12

Onze werkwijze

Inventarisatiegesprek

Tijdens dit vrijblijvende gesprek maakt u kennis met Hypotheken Nederland. De adviseur noteert uw persoonlijke wensen en doelstellingen. De adviseur zal vervolgens aangeven of uw wensen gerealiseerd kunnen worden. In sommige gevallen is er een aanvullend onderzoek benodigd om de haalbaarheid van uw aanvraag goed te bepalen. Indien uw wensen gerealiseerd kunnen worden, zal de adviseur in hoofdlijnen aangeven welke mogelijkheden er zijn en welke kosten worden gerekend voor onze werkzaamheden. Indien tijdens het inventarisatiegesprek blijkt dat uw wensen niet gerealiseerd kunnen worden, brengen wij geen kosten in rekening. Bij vervolgwerkzaamheden om de haalbaarheid te onderzoeken, wordt het tarief voor de desbetreffende werkzaamheden met u besproken.

Adviesgesprek

Als u na het inventarisatiegesprek de opdracht tot dienstverlening heeft gegeven en de benodigde documenten heeft aangeleverd, zal de adviseur een persoonlijk adviesrapport voor u samenstellen. In het adviesrapport treft u verschillende analyse berekeningen, vergelijking geldverstrekkers en het persoonlijk advies. Tijdens dit gesprek zal het rapport worden besproken en wordt er een concreet advies gegeven. Na dit gesprek wordt de offerte bij de geselecteerde geldverstrekker aangevraagd

Tekenafspraak

De tekenafspraak is om de offerte van de geldverstrekker te bespreken en te ondertekenen. Hiernaast worden eventueel ontbrekende documenten verzameld. Nadat de offerte is getekend en het dossier is gecomplementeerd, duurt het ongeveer 5 werkdagen voordat de hypotheek definitief rond is. De doorlooptijd kan per geldverstrekker verschillen en is mede afhankelijk van de complexiteit van uw aanvraag, standaard of maatwerk.

Nazorg (notaristraject)

Als de hypotheekaanvraag door de geldverstrekker is gehonoreerd, kan er een afspraak worden gemaakt met de notaris. De notaris zal zorg dragen voor de transactie en benodigde juridische documenten zoals de leveringsakte en/of hypotheekakte. De notaris kan ook een samenlevingscontract en testament voor u opstellen. Indien u al een hypotheek heeft lopen en deze afgelost wordt door verkoop of herfinanciering (oversluiten), zal de notaris zorg dragen voor de aflossing. Tijdens dit gehele proces kunt bij ons terecht met al uw vragen. Hypotheken Nederland heeft een eigen notarisservice waarvan u gebruik kunt maken.

Nazorg (Verbouwing)

In de meeste gevallen is er bij een verbouwing sprake van een bouwdepot. Dit betekend dat u eerst een factuur bij de geldverstrekker dient aan te leveren voordat er bedragen uit het depot worden betaald. Als u tijdens dit proces vragen heeft of bepaalde facturen worden afgekeurd, kunt u bij kosteloos bij ons terecht. Ook kan het voorkomen dat u tijdens een verbouwing het bedrag anders wilt besteden dan vooraf is aangegeven bij de geldverstrekker. Ook dan zijn wij u kosteloos van dienst.

Nazorg (betalingsproblemen of dreigende betalingsproblemen)

Helaas is de realiteit dat het kan voorkomen dat uw financiële situatie negatief kan veranderen door bijvoorbeeld werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid. In dit onverhoopte geval kunt u samen met Hypotheken Nederland en de geldverstrekker zoeken naar een passende oplossing. Hierbij worden uw belangen door Hypotheken Nederland behartigd. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, worden er dan wel/geen kosten gerekend voor deze werkzaamheden. Uitgangspunt is in ieder geval dat u altijd wordt geholpen.

Nazorg (fiscaliteit)

Hypotheken Nederland draagt geen verantwoordelijkheid voor het doen van een correcte aangifte inkomstenbelasting. Dit neemt niet weg dat al uw vragen worden beantwoord m.b.t. bijvoorbeeld aftrekbaarheid van kosten die verband houden met ons advies. Hypotheken Nederland heeft een samenwerkingsverband met een landelijk opererend boekhoudkantoor. Indien gewenst kunnen de specialisten van dit kantoor uw jaarlijkse aangifte inkomenstenbelasting voor u verzorgen. Voor klanten van Hypotheken Nederland geldt een gereduceerd tarief.

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument HypothekenDienstverleningsdocument Risico'sDienstverleningsdocument Vermogen opbouwen

Bent u op zoek naar onafhankelijk Hypotheekadvies?